Το γραφείο

Αξιοπιστία και συνέπεια

Γνωρίστε μας

Tο γραφείο μας ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, τόσο σε θέματα λογιστικά – φοροτεχνικά, όσο και σε θέματα παροχής οικονομικών συμβουλών και οργάνωσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Bασικός μας στόχος είναι η σωστή καθοδήγηση του επιχειρηματία σχετικά με την πορεία της επιχείρησης του και η άγρυπνη επίβλεψη του λογιστηρίου του. Στοχεύουμε στην δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών, που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στην φερεγγυότητα, στην αξιοπιστία, στη συνέπεια και στην υπευθυνότητα. Tο γραφείο διευθύνεται από τον κ. Κουλουκάκη Αναστάσιο, Λογιστή- Φοροτεχνικό Α’ τάξεως.