Υπηρεσίες

Είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε

Το γραφείο μας, άρτια οργανωμένο, ειδικεύεται στις σύγχρονες λογιστικοοικονομικές μεθόδους, βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις έχοντας πρόσβαση σε φρέσκες μοντέρνες λύσεις, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και η λειτουργία του ταυτίζεται με την καινοτομία.

Εν αρχή ην η Οικονομία

Λογιστικές Υπηρεσίες

Η σωστή καταχώρηση των στοιχείων, η συνεπής φορολογική παρακολούθηση μέσω της άρτιας και προηγμένης μηχανοργάνωσης μειώνουν δραστικά το οικονομικό και ψυχολογικό σας κόστος. Το γραφείο μας δίνει σημασία στη λεπτομέρεια και παρέχει τις υπηρεσίες του σ΄ αυτό τον τομέα με τον καλύτερο και πιο επωφελή, για σας, τρόπο.

01

Έναρξη επιχειρήσεων απομακρυσμένα κάθε νομικής μορφής (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

02

Εποπτεία και έλεγχο λογιστηρίου επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε επιχειρήσεις με οργανωμένο λογιστήριο.

03

Ενημέρωση λογιστικής εικόνας επιχείρησης (κέρδη ή ζημιές) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ηλεκτρονικά ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

04

Τηλεφωνική υποστήριξη σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εταιρείας μας.

05

Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.

06

Μόνιμη ενημέρωσή σας για νέους νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας.

Μαζί με τον επιχειρηματία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Είμαστε δίπλα στον επιχειρηματία, ενισχύουμε το όραμα του και μαζί μεγαλώνουμε, σε μια αέναη προσπάθεια εξέλιξης και προκοπής η οποία μας οδηγεί μαζί στο μέλλον.

01

Φοροτεχνική συμβούλευση - φορολογικός σχεδιασμός.

02

Δημιουργία καταστατικών εταιρειών, πρακτικών Γενικών συνελεύσεων ή Διοικητικού συμβουλίου, Ιδιωτικών συμφωνητικών, μισθωτηρίων κλπ. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται, σε συνεργασία με τον Νομικό μας σύμβουλο.

03

«Εκπαίδευση» προσωπικού ή επιχειρηματία σε θέματα που αφορούν την λειτουργία του λογιστηρίου, φοροτεχνικών θεμάτων, κοστολόγησης κλπ.

04

Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων

05

Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων

06

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης

Εργατικά - Ασφαλιστικά θέματα

Μισθοδοσία

Έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας

01

Υπολογισμό και απόδοση μισθοδοσίας επιχείρησης.

02

Ένταξη επιχειρήσεων και προσωπικού σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ.

03

Παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των εργατικών θεμάτων της επιχείρησης σε όλο τον κύκλο της μισθοδοσίας.

Με εξειδικευμένο συνεργάτη

ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα σημαντικότερα Αναπτυξιακά Εργαλεία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μέσα στην κρίση έδωσε και συνεχίζει να δίνει με νέους, δυναμικούς κύκλους προγραμμάτων πολύτιμη βοήθεια χρηματοδότησης.

01

Ολιστική προσέγγιση με την κάλυψη των αναγκών υποβολής, χρηματοδότησης, λογιστικής αποτύπωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης

02

Προ-αξιολόγηση της αίτησης ώστε με ασφάλεια να διεκδικήσουμε τα κεφάλαια

03

Άρτια διαχείριση του εγκεκριμένου έργου με συστηματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου για τήρηση των απαιτούμενων βημάτων και ημερομηνιών.

Σας βοηθούμε σε κάθε νέο σας βήμα

Το γραφείο μας, άρτια οργανωμένο, ειδικεύεται στις σύγχρονες λογιστικο-οικονομικές μεθόδους, βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις έχοντας πρόσβαση σε φρέσκες μοντέρνες λύσεις, διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη και η λειτουργία του ταυτίζεται με την καινοτομία.